Dân Tộc Thiểu Số

Ai hiểu về một cộng đồng tốt hơn chính những người
dân thuộc cộng đồng đó?

Ai hiểu về một cộng đồng tốt hơn chính những người dân thuộc cộng đồng đó?

Những người dân của hai làng ở Đắk Lắk đang tham gia thực hiện nghiên cứu trong một dự án PhotoVoice gần đây. Dự án được triển khai dựa trên một trong những cách làm nghiên cứu khá lý tưởng: Để những người dân tộc thiểu số được trực tiếp tham gia và cất lên tiếng nói của mình. Ngày 15/4/2014, kết quả sẽ được công bố qua một buổi hội thảo và triển lãm ảnh.

LGBT

Xã Hội Dân Sự

Chín sự kiện quan trọng của iSEE năm 2013

Chín sự kiện quan trọng của iSEE năm 2013

Trao ba kiến nghị hiến pháp cho ông Phan Trung Lý ngày 29 tháng 3 năm 2013. Sau khi cùng hàng chục tổ chức NGO tổ chức các buổi lấy ý kiến của bảy nhóm xã hội, hàng nghìn người dân và các chuyên gia, Viện trưởng iSEE đã thay mặt trao ba bộ kiến nghị cho Tổ biên tập hiến pháp sửa đổi. Ba bộ kiến nghị tập trung vào chương hai với nội dung về quyền con người và quyền công dân theo hướng tuân thủ chuẩn mực quốc tế; quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới trong hôn nhân và gia đình; và quyền tự do lập hội, tự do thông tin, và tự do tư tưởng để làm nền tảng cho phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam. Đây là hoạt động đóng góp cho việc thực hiện Nghị quyết của quốc hội, nhằm đưa tiếng nói của các nhóm yếu thế và các tổ chức xã hội dân sự cho ban soạn thảo và quốc hội liên quan đến Hiến pháp Việt Nam.

Tiêu Điểm

Video